Offensive bedrifter - Scana Steel Stavanger AS øker kompetansen med støtte fra NAV.

I fjor brukte Nav Rogaland 16,1 milioner kroner på bedriftsintern opplæring. Scana Steel Stavanger er blant bedriftene som har fått støtte fra Nav.


 

Bedriften har kartlagt kompetansen til ansatte, og sett hvor det er hull. De har også sett på hvordan de kan jobbe mer effektivt. 

Vi får nå en kompetanseheving som gjør at vi er bedre rustet i konkurransen. Vi tilpasser oss en ny markedssituasjon. Tiltakene vi har gjort har gitt gode resultater, sier administrerende direktør Jan-Øyvind Jørgensen i Scana Steel Stavanger.

Følg linken til artikkel i Rogalands avis.

Kilde: www.rogalandsavis.no
Journalist: Ingvild Ween

Scana verden over


Klikk på bildet for detaljer