Produkter og tjenester

A leading manufacturer od integrated propulsion systems

Scana Volda framdrift - integrert framdriftssystem med reduksjonsgir, vribare propellar og fjernkontroll

Scana Volda framdrift består av av integrerte framdriftssystem for gir og vribare propellar opp til 15 000 - 20 000 kW med fjernkontrollsystem for alle fartøytypar.

Systemet er svært fleksibelt, med ei rekke kraftuttak/-inntak i ymse konfigurasjonar.

Scana Volda framdriftssystem passar for alle hovud- og hjelpemaskinar, og dei fleste fartøytypar; det kan leverast med sertifikat frå eit av dei store klassifiseringssselskapa, inkludert is-klassar. Det integrerte systemet for gir og vribar propell sikrar optimalt grensesnitt i drift så vel som i montasje.

Scana Volda framdrift er tilgjengeleg gjennom eit globalt sals- og distribusjonssystem; ein kombinasjon av Scana Voldas salskontor, salsagentar, og eit leverandørnettverk med strategiske partnarar. Utnemning av Scana Volda som konsortiumspartnar til Caterpillar for gir og vribare propellar for komplette framdriftspakkar gjer også produkta tilgjengelege frå alle Caterpillar- og MaK-motor-leverandørar.

Scana verden over


Klikk på bildet for detaljer